Nieuws

Project in uitvoering 3:

29-06-2016

Beverestraat 6 te Oundenaarde.

Deze gevel vertoont heel wat barstvorming en dient herschilderd te worden.

Eerst en vooral wordt er een veilige en degelijke steiger geplaatst, die zorgvuldig wordt afgebached.  Deze beschermt het voorbijgaand voetgangersverkeer voor vallende voorwerpen of puin, respecteert de buren, en biedt ook bescherming tegen een eventuele regenbui.

Eerst worden alle delen in blauwe hardsteen mechanisch gereinigd, dit om een extra verzorgde look te bieden aan de voorgevel.  Ook de smeedijzeren ballustrade, om roestplekken te kunnen verwijderen  Nadien wordt alle pleisterwerk grondig " afgebikt ", dwz gecontroleerd op loszittende delen.  Zoja, dienen deze stukken volledig verwijderd te worden tot op de naakte ondergrond ( baksteen ), en nadien terug bepleisterd.  Alle barsten worden uitgediept en opgevuld met een buitenplamuur met tussenschuring.  Dit gebeurt in verschillende keren.  De dakgoot wordt zorgvuldig geschuurd, indien nodig locaal met houtplamuur hersteld.  Ook wordt het zinkwerk gecontroleerd op scheurtjes of loskomende naden.  Nadien worden de gevels nogmaals nagespoeld met water onder lage druk om alle slijpstof te verwijderen.  Dan kan men alle ramen, dorpels en deuren afgetapen ter bescherming en kunnen we overgaan tot het aanbrengen van de eerste laag verf, de primer.

Tijdens deze voorbereidingen brengt men een aantal besproken kleurstalen aan op de gevel, zodat men voldoende tijd heeft om z'n definitieve keuze te bepalen.