Kaleien

Wat kaleien betreft, is de firma Goethals een echte specialist.

Wil je de gevel van je woning eens een totaal ander uitzicht geven? Dan kun je het kaleien ervan eens overwegen. Door de gevel te kaleien, krijgt de woning niet alleen een schoon en karakteristiek uitzicht maar bescherm je de muur ook tegen weersinvloeden, en uitbrokkelend voegwerk.

Wens je de baksteenstructuur van je woning te behouden, terwijl de ondergrond niet meer 100 % is, dan kan dit de probleemoplosser zijn voor uw gevels.

Kaleien is het aanbrengen van een minerale cementverf.  De firma Goethals gaat deze nog gaan afwerken met een volwaardig gevel-verfsysteem.  In dit geval 1 laag primer en 2 eindlagen in kleur naar keuze.  Uiteindelijk bestaat het volledige systeem uit 4 lagen, wat resulteert in een lange levensduur.

Naargelang de ondergrond, kan er afgewerkt worden met een matte acrylaat-, siloxaan- of silicaatverf.  Dit wordt ter plaatse bekenen en besproken met de klant.  Elke verf heeft immers z'n functie.

Met dit systeem bekomt u de typische " kaleistructuur ", met de afwerking van een kwalitatief en duurzaam MAT verfsyteem.

Ook al is uw woning momenteel geschilderd, en wenst u deze te kaleien, is dit perfect mogelijk.

De verfwereld is heden ten dage dermate geëvolueerd, dat het niet meer nodig is om alle oude verflagen te gaan zandstralen, met alle mogelijke schade van dien. ( " te poreuze stenen, beschadigde ramen, deuren, terrassen... )

Wij beschikken over een uitgebreide referentielijst, die wij u met plezier overmaken.